Jan Müller  (17.7.1902 – 9.10.1975)

Jan Müller, nar. dne 17.7.1902, ve Vídni XV., Sechshauserstrasse č.36, do rodiny – Jana Müllera, stavbyvedoucího ve Vídni – XIV, Graumanstrasse č. 38 a Růženy roz. Brajerové, narozené v Rudici na Moravě.

Po narození vyrůstá Jan Müller do 6 let svého věku s rodiči ve Vídni. Další rok svého života vyrůstá u babičky v Soběšicích u Brna. Po návratu k rodičům do Vídně, navštěvuje obecnou školu Komenského ve Vídni X., až do roku 1914. Z Vídně odchází studovat střední školu – českou státní reálku do Brna. Ve třetím ročníku přestupuje na stavební průmyslovku, kde ukončuje studium maturitou.

Následně je 28.10.2018 odveden k vojsku, až do roku 2020. Po návratu z vojny se stěhuje do Pardubic. V Pardubicích pracuje na stavbách zpočátku, jako námezdní dělník, přičemž dále studuje vyšší stavební odbornou školu stavitelů. Postupně získává pracovní zkušenosti a zručnost, je mu svěřeno vedení pracovní party a postupně se stává zednickým mistrem. Studia ukončuje v roce 1927 složením stavitelské zkoušky v Praze.

V této době se seznamuje s Bertou Bízkovou, dcerou berního ředitele v Pardubicích, Škroupova ul. č. 547, Pardubice, dcerou Berty roz. Mádle roz. v Trutnově č. 17. Lze se tedy domnívat, že rodiště jeho tchyně, Berty roz. Mádle (Trutnov), směřuje jeho další životní kroky směrem k Úpici. Do Úpice přichází Jan Müller na přelomu roku 1927 a 1928 a své působení zahajuje spoluprací s Jaroslavem Budínským, místním stavařem. Provozují stavitelskou kancelář v Úpici a realizují společně první drobná stavební díla a zakázky.

Jan Müller se v Úpici poohlíží po vhodné pozemkové parcele, kde by vytvořil zázemí pro začínající živnost. Za podpory svých blízkých příbuzných vzniká první projekt stavitelské kanceláře, kterým je rodinný dům v ulici Švabinského 776 na Lánech. V červnu 1929 má projekt konkrétní podobu. Zahajují se přípravné práce a později vlastní výstavba.

Současně se zahajují první zakázky. Jedná se projekční činnost, v tomto případě spíše malování s obstaráním úředního povolení a s tím související stavební práce. Viz. foto. – výstavba hospodářského domku v Horní Rtyni v Podkrkonoší, pro rodinu Kuldových.

Zřízení obytné místnosti v podkroví – Balcarová Bedřiška, Úpice čp. 325 v měřítku 1:100.

Další z mnoha zakázek je stavba nového chléva v hospodářském stavení č. pop. 61 pana Augustina Hofmana v Úpici. Tento výkres vykreslila technická kancelář Peroutka – podnikatelstvístaveb v únoru 1925. Stavebně povoleno bylo úřadujícím náměstkem starosty  21.6.1933, pod čís. 4248/33. Okolkováno kolkem 1kč.

Z  firemní dochované a obchodní korespondence:

Psaní obchodního příručí parostrojní kruhové cihelny Bedřišky Janatové v Batňovicích, Janu Müllerovi s přímluvou o dodávce cihel na plánovanou výstavbu městského divadla v Úpici.

Platební příkaz ze dne 20.9.1933, vyměřující stavební poplatek 25 kč za stavební komisy v Úpici.

Eman Kejzlar z Chotěboře, požadavek o cenový odhad stavební zakázky.

Velitelství II. sboru, stavební ředitelství – výzva k užší soutěži na stavbu srubových objektů se zasláním ofertních pomůcek.

Velitelství II. Sboru v Hradci Králové, stavební ředitelství – výzva k užší soutěži na stavbu srubových objektů se zasláním ofertních pomůcek.

Zdrojem více informací o lehkém opevnění z let 1936 -1938 jsou webové stránky https://www.ropiky.net/ , kde naleznete
seznam objektů úseku G1 –Petříkovice, s přesným počtem vystavěných bunkrů stavitelem Janem Müllerem.
Dle knížky o opevnění na Broumovsku a Trutnovsku vyplývá, že úsek G1 stavěly částečně 3 firmy!
Jan Müller, Úpice (51 objektů) (ostatní) – [5. 10. 1937 – 15. 7. 1938]

Povolení těžby kamene Městským Úřadem v Úpici v lomu Suchovršice za pařezné 3 Kč za 1m3 ze dne 27. května 1938. S výstavbou souvisela vysoká spotřeba kamene, který byl svého času zajišťován z lomu u Suchovršic.

Potvrzení vojenského stavebního dozoru v Náchodě ze dne 15.12.1938 o provedení lehkého polního opevnění a vojenských chat od Adršpašských skal do Pece pod Sněžkou.

Potvrzení vojenského stavebního dozoru v Náchodě ze dne 15.12.1938 o provedení lehkého polního opevnění v úseku Bezděkov-Petříkovice-Debrné.

Spolupráce se zednickým mistrem Františkem Čelišem z Dolní Roveně – technická kancelář. Výsledkem této spolupráce byla realizace význačné stavby – sokolovna a obecní dům v sídle tehdejšího ministerského předsedy Udržala aktivního v Dolní Rovni. Knižní zdroj z Dolní Rovně.

V roce 1937 zahajuje stavitel Jan Müller spolupráci na výstavbě nového obchodního domu v Trutnově na Krakonošově nám. s firmou Baťa a.s. ZLÍN. Výstavbě nového OD předchází demolice původního objektu viz. korespondence a plány uvedené níže. Jedná se o poměrně význačnou zakázku v tomto regionu pro tehdy, již velmi renomovanou obchodní firmu.

V roce 1937 nachází konkrétní projekční podobu také dlouho uvažovaná stavba garáže a skladiště v Úpici na Lánech. Jedná se o rozšíření provozního zázemí firmy, která se nadále rozvíjí. Na obrázku plán kancelářské budovy, garáže pro nákladní vozidlo Praga, sklad a přístřešky na uskladnění materiálu v měřítku 1:100.

Tělocvičná jednota SOKOL Úpice (r. 1940), zadání stavební zakázky – I. etapa stavby sokolovny v Úpici dle plánu Ing. arch. Otto Švestky.

Foto – parta pracovníků stavitele Jana Müllera. Foceno na Lánech v Úpici při stavebních pracích na výstavbě garáže a skladiště. čp. 838.

Plán na zhotovení přístavby RD čp. 776 v ul. Švabinského z roku 1938. V domě je do té doby, celé zázemí firmy vč. kanceláře. Bydlí zde rodina stavitele Jana Müllera, která se rozrůstá. V roce 1931 o syna Jana Müllera ml. (Ing. J.M. 1931-2011), v roce 1935 o syna Josefa Müllera a v roce 1941 o dceru Alenu Müllerovou.

Geometrický plán na rozdělení pozemků č.k. 1211/3, 1212 a 1599/5 vypracovaný úředně autorizovaným civilním geometrem Ing. Václavem Řezníčem ze Dvora Králové nad Labem z roku 1933.

Smlouva o dílo mezi Emilem Morawtzem a J. Budínským na vystavění nové tovární místnosti. Smlouva není opatřena podpisy. Není tedy jasné, zda byla úmluva obsažená ve smlouvě, naplněna.

Přestavba domu čís. pop. 357 pro internát průmyslové školy hornické v Úpici – pohledy.

Ekonomická bilance podniku z roku 1935 a 1936 po měsících.

Plán na postavení provisorního skladiště na pozemku čísl. kat. 1418/1. Další rozšíření stavebního dvora a provozního zázemí stavitelem Janem Müllerem.

Přístavba rodinného domu pro manžele Kondziolkovi, Třtí čp. 35 Úpice Sychrov.

Zpráva o jmenování volebního výboru k provedení voleb do závodní rady podniku stavitele Jana Müllera. Ve smyslu § 5. odst. 1. prováděcího nařízení k dekretu jménem republiky ze dne 24. 10. 1945 č. 104 Sb. Zákona „O závodních a podnikových radách“.