• vypracování záměrů staveb
  • vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu řízení
  • vypracování projektové dokumentace k územnímu souhlasu
  • vypracování projektové dokumentace pro realizaci staveb
  • vypracování dokumentace skutečného provedení
  • vypracování rozpočtových nákladů
  • poradenská činnost
  • kompletační činnost